[1]
Stefoska, I. and Ahmeti, L. 2003. И-сторија за еден крај. Кон Dejan Jović, Jugoslavija - država koja je odumrla: Rrëfimi për historinë e një visi. Për Dejan Jović, Jugoslavija - država koja je odumrla. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture. 2, 2 (Jun. 2003), 151-157. DOI:https://doi.org/10.51151/identities.v2i2.106.