(1)
Koshka, R.; Ahmeti, L. Кон еден обид да се заокружи „незаобиколниот волумен“. Кон Катерина Колозова (прир.), Хрестоматија на класични текстови од областа на родовата теорија: Rreth Një përpjekjeje Të rrumbullakësohet „vëllimi I paanashkaluëshem“. Për Катерина Колозова (red.), Хрестоматија на класични текстови од областа на родовата теорија. IJPGC 2003, 2, 143-146.