(1)
Stefoska, I.; Ahmeti, L. И-сторија за еден крај. Кон Dejan Jović, Jugoslavija - država Koja Je Odumrla: Rrëfimi për Historinë E Një Visi. Për Dejan Jović, Jugoslavija - država Koja Je Odumrla. IJPGC 2003, 2, 151-157.