(1)
Lužina, J.; Koshka Hot, R. A Unique Theatre Miracle: Thirty-Five Years of the Romani Pralipe Theatre (1971-2006): Своевидно театарско чудо: Триесет и пет години Театар на Ромите „Пралипе“ (1971-2006). IJPGC 2005, 4, 279-299.