(1)
Riha, J.; Popovska, E. A Propos De La décision Chez A. Badiou Ou Peut-on être Atheiste: По повод одлуката кај А. Бадју или дали може да се биде атеист. IJPGC 2006, 5, 39-57.