Koshka, Rajna, and Lindita Ahmeti. 2003. “Кон еден обид да се заокружи „незаобиколниот волумен“. Кон Катерина Колозова (прир.), Хрестоматија на класични текстови од областа на родовата теорија: Rreth Një përpjekjeje Të rrumbullakësohet „vëllimi I paanashkaluëshem“. Për Катерина Колозова (red.), Хрестоматија на класични текстови од областа на родовата теорија”. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture 2 (2):143-46. https://doi.org/10.51151/identities.v2i2.104.