Naumovska, Senka, and Lindita Ahmeti. 2002. “Кон Dušan Kecmanović, Etnička Vremena: Për Dušan Kecmanović, Etnička Vremena”. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture 1 (2):189-90. https://doi.org/10.51151/identities.v1i2.58.