Bubevska, Aleksandra, and Lindita Ahmeti. 2002. “Кон Svetlana Slapšak, Ženske Ikone XX Veka: Për Svetlana Slapšak, Ženske Ikone XX Veka”. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture 1 (3):177-80. https://doi.org/10.51151/identities.v1i3.73.