[1]
I. Stefoska and L. Ahmeti, “И-сторија за еден крај. Кон Dejan Jović, Jugoslavija - država koja je odumrla: Rrëfimi për historinë e një visi. Për Dejan Jović, Jugoslavija - država koja je odumrla”, IJPGC, vol. 2, no. 2, pp. 151-157, Jun. 2003.