[1]
J. Riha and E. Popovska, “A propos de la décision chez A. Badiou ou peut-on être atheiste: По повод одлуката кај А. Бадју или дали може да се биде атеист”, IJPGC, vol. 5, no. 1, pp. 39-57, Jan. 2006.