[1]
A. Ivanchikova, “On Henri Lefebvre, Queer Temporality and Rhythm: За Анри Лефевр, Queer врееменост и ритам”, IJPGC, vol. 5, no. 1, pp. 151-170, Jan. 2006.