Koshka, Rajna, and Lindita Ahmeti. “Кон еден обид да се заокружи „незаобиколниот волумен“. Кон Катерина Колозова (прир.), Хрестоматија на класични текстови од областа на родовата теорија: Rreth Një përpjekjeje Të rrumbullakësohet „vëllimi I paanashkaluëshem“. Për Катерина Колозова (red.), Хрестоматија на класични текстови од областа на родовата теорија”. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture 2, no. 2 (June 1, 2003): 143-146. Accessed July 23, 2024. http://identitiesjournal.edu.mk/index.php/IJPGC/article/view/104.