1.
Stefoska I, Ahmeti L. И-сторија за еден крај. Кон Dejan Jović, Jugoslavija - država koja je odumrla: Rrëfimi për historinë e një visi. Për Dejan Jović, Jugoslavija - država koja je odumrla. IJPGC [Internet]. 2003Jun.1 [cited 2024Jul.21];2(2):151-7. Available from: http://identitiesjournal.edu.mk/index.php/IJPGC/article/view/106