[1]
Papić, Žarana and Dimitrovska-Gajdoska, D. 2008. Опозицијата природа/култура како „природна“ дефиниција и интерпретација на половата разлика - Леви-Стросовата проекција на исконот на културата како општествен договор меѓу мажите. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture. 7, 3 (Jun. 2008), 34-70. DOI:https://doi.org/10.51151/identities.v7i3.241.