[1]
Trajanoski, Žarko and Ahmeti, X. 2003. Спивак во Скопје: пост-колонијалниот дискурс на и за Балканот: Spivak-u në Shkup: diskursi postkolonial në Ballkan dhe rreth tij. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture. 2, 1 (Jan. 2003), 143-153. DOI:https://doi.org/10.51151/identities.v2i1.94.