[1]
Milevska, S., Spivak, G.C. and Hodja, M. 2003. Resistance that Cannot Be Recognized as Such: Interview with Gayatri Chakravorty Spivak: Rezistenca e cila nuk mund të njihet si e tillë: Intervistë me Gayatri Chakravorty Spivak. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture. 2, 2 (Jun. 2003), 27-45. DOI:https://doi.org/10.51151/identities.v2i2.99.