(1)
Kolozova, K. Imagining the Face of the “Real”: Some Considerations about War and Violence: Замислувајки го лицето на „Реалното“: Некои размисли за војната и насилството. IJPGC 2001, 1, 9-23.