(1)
Hodja, M.; Tasev, S. The Path, Cyclicity and the Theatre (Or: On What Ground Do We Define the Term Universality, in the Context of the Theatre?): Патот, цикличноста и театарот (или: Врз кој темел го дефинираме поимот на универзалноста во контекстот на театарот?). IJPGC 2001, 1, 137-143.