(1)
Iveković, R.; Popovska, E. Le Sexe De La Nation: Полот на нацијата. IJPGC 2001, 1, 146-163.