(1)
Horvat, K. V.; Čemerski, O. Nomadic Europe: Spaces, Identities and Politics of Belonging in Post-Socialist Slovenia: Номадска Европа: Просторите, идентитетите и политиките на припадност во постсоцијалистичка Словенија. IJPGC 2007, 6, 125-163.