(1)
Gržinić, M.; Tasev, S. Monstrous Bodies and Subversive Errors: Монструозни тела и субверзивни грешки. IJPGC 2001, 1, 164-183.