(1)
Kolozova, K.; Čemerski, O. Sheer Life Revolting: The Concept of Life and Its Political Meaning in Spinoza, Agamben and Butler: Бунтот на голиот живот: Концептот за животот и неговото политичко значење кај Спиноза, Агамбен и Батлер. IJPGC 2008, 7, 71-98.