(1)
Тејлор, Б. . Од социјално дистанцирање до општествена трансформација. IJPGC 2022, 19, 160-172.