(1)
Колозова, К. . Марксизам без филозофија и неговите феминистички импликации: Проблемот на социјалистичките проекти фокусирани кон субјективноста. IJPGC 2022, 19, 148-159.