(1)
Пауер , Н. . Преиспитување на Вториот бран на феминизмот во светло на неодамнешните контроверзи. IJPGC 2022, 19, 110-121.