(1)
Неил, Т. . Етиката на смртта. IJPGC 2022, 19, 122-135.