(1)
Trajanoski, Žarko; Ahmeti, X. Спивак во Скопје: пост-колонијалниот дискурс на и за Балканот: Spivak-U Në Shkup: Diskursi Postkolonial Në Ballkan Dhe Rreth Tij. IJPGC 2003, 2, 143-153.