(1)
Milevska, S.; Spivak, G. C.; Hodja, M. Resistance That Cannot Be Recognized As Such: Interview With Gayatri Chakravorty Spivak: Rezistenca E Cila Nuk Mund Të Njihet Si E tillë: Intervistë Me Gayatri Chakravorty Spivak. IJPGC 2003, 2, 27-45.