TRAJANOSKI, Žarko; AHMETI, X. Спивак во Скопје: пост-колонијалниот дискурс на и за Балканот: Spivak-u në Shkup: diskursi postkolonial në Ballkan dhe rreth tij. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 143-153, 2003. DOI: 10.51151/identities.v2i1.94. Disponível em: https://identitiesjournal.edu.mk/index.php/IJPGC/article/view/94. Acesso em: 20 jul. 2024.