Тејлор, Блер. 2022. “Од социјално дистанцирање до општествена трансформација”. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture 19 (1-2):160-72. https://doi.org/10.51151/identities.v19i1-2.506.