Trajanoski, Žarko, and Xhabir Ahmeti. 2003. “Спивак во Скопје: пост-колонијалниот дискурс на и за Балканот: Spivak-U Në Shkup: Diskursi Postkolonial Në Ballkan Dhe Rreth Tij”. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture 2 (1):143-53. https://doi.org/10.51151/identities.v2i1.94.