Trajanoski, Žarko and Ahmeti, X. (2003) “Спивак во Скопје: пост-колонијалниот дискурс на и за Балканот: Spivak-u në Shkup: diskursi postkolonial në Ballkan dhe rreth tij”, Identities: Journal for Politics, Gender and Culture, 2(1), pp. 143-153. doi: 10.51151/identities.v2i1.94.