[1]
K. Kolozova, “Imagining the Face of the ‘Real’: Some Considerations about War and Violence: Замислувајки го лицето на „Реалното“: Некои размисли за војната и насилството”, IJPGC, vol. 1, no. 1, pp. 9-23, Jan. 2001.