[1]
M. Hodja and S. Tasev, “The Path, Cyclicity and the Theatre (Or: On What Ground Do We Define the Term Universality, in the Context of the Theatre?): Патот, цикличноста и театарот (или: Врз кој темел го дефинираме поимот на универзалноста во контекстот на театарот?)”, IJPGC, vol. 1, no. 1, pp. 137-143, Jan. 2001.