[1]
R. Iveković and E. Popovska, “Le sexe de la nation: Полот на нацијата”, IJPGC, vol. 1, no. 1, pp. 146-163, Jan. 2001.