[1]
K. V. Horvat and O. Čemerski, “Nomadic Europe: Spaces, Identities and Politics of Belonging in Post-Socialist Slovenia: Номадска Европа: Просторите, идентитетите и политиките на припадност во постсоцијалистичка Словенија”, IJPGC, vol. 6, no. 1, pp. 125-163, Jan. 2007.