[1]
M. Gržinić and S. Tasev, “Monstrous Bodies and Subversive Errors: Монструозни тела и субверзивни грешки”, IJPGC, vol. 1, no. 1, pp. 164-183, Jan. 2001.