[1]
K. Kolozova and O. Čemerski, “Sheer Life Revolting: The Concept of Life and its Political Meaning in Spinoza, Agamben and Butler: Бунтот на голиот живот: Концептот за животот и неговото политичко значење кај Спиноза, Агамбен и Батлер”, IJPGC, vol. 7, no. 1-2, pp. 71-98, Jan. 2008.