[1]
R. Brassier and R. Ruskovska, “Pricing Time: Outline and Discussion on Suhail Malik’s ‘The Ontology of Finance’: Формирање цена за времето: резиме и дискусија за „Онтологија на финансиите“ на Сухаил Малик”, IJPGC, vol. 14, no. 1-2, pp. 86-128, Jun. 2017.