[1]
А. Жупанчич, “Рез на полот (во Лакановска смисла)”, IJPGC, vol. 19, no. 1-2, pp. 136-146, Dec. 2022.