[1]
Б. . Тејлор, “Од социјално дистанцирање до општествена трансформација”, IJPGC, vol. 19, no. 1-2, pp. 160-172, Dec. 2022.