[1]
К. . Колозова, “Марксизам без филозофија и неговите феминистички импликации: Проблемот на социјалистичките проекти фокусирани кон субјективноста”, IJPGC, vol. 19, no. 1-2, pp. 148-159, Dec. 2022.