[1]
Н. . Пауер, “Преиспитување на Вториот бран на феминизмот во светло на неодамнешните контроверзи”, IJPGC, vol. 19, no. 1-2, pp. 110-121, Dec. 2022.