[1]
D. Angelovska and L. Ahmeti, “Кон Бранка Арсиќ (прир.), Жене, слике, измишљаји: Për Бранка Арсиќ (red.), Жене, слике, измишљаји”, IJPGC, vol. 1, no. 2, pp. 173-174, Jan. 2002.