[1]
Žarko Trajanoski and X. Ahmeti, “Спивак во Скопје: пост-колонијалниот дискурс на и за Балканот: Spivak-u në Shkup: diskursi postkolonial në Ballkan dhe rreth tij”, IJPGC, vol. 2, no. 1, pp. 143-153, Jan. 2003.