Dimiškovska-Trajanoska, A., and J. Angelovska. “Deleuze Et Leibniz: Dans Les Plis De La pensée Baroque: Делез и Лајбниц: во диплите на барокната мисла”. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture, vol. 5, no. 1, Jan. 2006, pp. 261-82, doi:10.51151/identities.v5i1.180.