Тејлор, Б. . “Од социјално дистанцирање до општествена трансформација”. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture, vol. 19, no. 1-2, Dec. 2022, pp. 160-72, doi:10.51151/identities.v19i1-2.506.