Trajanoski, Žarko, and X. Ahmeti. “Спивак во Скопје: пост-колонијалниот дискурс на и за Балканот: Spivak-U Në Shkup: Diskursi Postkolonial Në Ballkan Dhe Rreth Tij”. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture, vol. 2, no. 1, Jan. 2003, pp. 143-5, doi:10.51151/identities.v2i1.94.