Trajanoski, Žarko, and Xhabir Ahmeti. “Спивак во Скопје: пост-колонијалниот дискурс на и за Балканот: Spivak-U Në Shkup: Diskursi Postkolonial Në Ballkan Dhe Rreth Tij”. Identities: Journal for Politics, Gender and Culture 2, no. 1 (January 1, 2003): 143-153. Accessed July 18, 2024. https://identitiesjournal.edu.mk/index.php/IJPGC/article/view/94.