1.
Papić Žarana, Dimitrovska-Gajdoska D. Опозицијата природа/култура како „природна“ дефиниција и интерпретација на половата разлика - Леви-Стросовата проекција на исконот на културата како општествен договор меѓу мажите. IJPGC [Internet]. 2008Jun.1 [cited 2024Jun.19];7(3):34-70. Available from: https://identitiesjournal.edu.mk/index.php/IJPGC/article/view/241